Rangers Lead The Way!

Jsme military airsoft jednotka zabývajicí se moderními U.S.Army Rangers a všemi věcmi s tím spojenými. Nejsme ani žádní hráči airsoftu, ani bezmozkoví militanti či ortodoxní re-enactoři. Naše činnost a zájem by se dal rozdělit na tři stěžejní části:

První část je sběratelství originální výstroje a doplňků, abychom se vzhledem co nejlépe přiblížili svému reálnemu vzoru, avšak tak, aby byla naše výstroj vhodná i pro akce, jenž nejsou typické pro působnost Rangers.

Druhou část tvoří výcvik a získavání znalostí z oblasti military, historie a všech možných oboru spojených s naší činností.

Třetí část jsou samozřejmě samotné military-airsoft akce, na kterých kladame důraz především na splnění daného úkolu i když to ne vždy býva přesně dle manuálu;-)

Historie naší jednotky sahá do devadesatých let a je zbytečné ji zde rozepisovat. Průměrný stav za poslední rok se pohybuje kolem 18ti lidí, což nám dává možnost nasadit na každou operaci v průměru 6-12 lidí. Průměrný věk je 23 let. HQ se nachází v Jablonci nad Nisou, ovšem další Fire Teamy jsou umístěny v Příbrami a v Praze.